top of page

Velferð

Lífið getur breyst á svipstundu. Góð heilsa og öruggar aðstæður er ekki eitthvað sem er sjálfgefið. Þess vegna viljum við öll búa í góðu velferðarsamfélagi sem gerir öllum kleift að lifa lífinu af reisn og virðingu.

Skýr velferðarstefna fyrir alla. Þess vegna viljum við ...

 

 • fjölga leigu- og búsetaréttaríbúðum fyrir eldri borgara, einstaklinga og fjölskyldur, m.a. í samvinnu við leigufélög án hagnaðarsjónarmiða.

 • efla félagsþjónustuna og tryggja að hún hafi þau úrræði sem hún þarf á að halda til þess að styðja við fjölskyldur, m.a. með snemmtækri íhlutun.

 • hlúa betur að leikvöllum Akraneskaupstaðar og grænum svæðum með það að markmiði að vernda fjölskylduvæn svæði á Akranesi.

 • stefna að opnun skammtímadvalar í samvinnu við nágrannasveitarfélög.

 • auka úrræði til að virkja fólk til frumkvæðis og sjálfshjálpar.

 • gefa einstaklingum sem lengi hafa verið utan vinnumarkaðar atvinnutækifæri í samvinnu við atvinnulífið.

 • stuðla að því að Akraneskaupstaður bjóði upp á fjölbreytt störf fyrir fólk með skerta starfsgetu.

 • efla starfsemi Endurhæfingarhússins HVER.

 • styðja við þjónustu Fjöliðjunnar með það að markmiði að efla starfsemi og bæta aðstöðu.

 • efla og styrkja Akranes sem fjölmenningarsamfélag og nýta styrkleika þess, t.d. á sviði menningar og lista.

 • stytta vinnuvikuna hjá starfsmönnum Akraneskaupstaðar með það að markmiði að auka samverustundir fjölskyldunnar.

 • fjölga fagaðilum í störfum í málaflokkum fatlaðra og aldraðra.

 • gera úttekt á þjónustu við fólk með fötlun með það að markmiði að bæta hana.

 • bjóða upp á fjölbreytt búsetuúrræði fyrir fólk með fötlun, m.a. með því að byggja nýjan búsetukjarna.

 • setja skýra stefnu í aðgengismálum fólks með skerta hreyfigetu.

 • bæta ferðaþjónustu fatlaðra almennt á þann hátt að hún mæti þörfum þeirra sem þurfa á þjónustunni að halda.

 • auka þjónustu Bjarnalaugar, m.a. með skipulegri opnun allt árið fyrir fatlaða.

#xsAkranes

bottom of page