top of page

Skólar

Skóla- og frístundastarf er einn af hornsteinum fjölskylduvæns bæjarfélags. Þar eigum við að tryggja börnum jöfn tækifæri til að þroskast og eflast sem sterkir og skapandi einstaklingar. Margbreytileiki í skóla- og frístundastarfi er nauðsynlegur og við viljum að leiðarljós skólanna verði að virkja styrkleika barna og ungmenna, kveikja áhuga þeirra og ýta undir sköpun og frumkvæði. Skólar á Akranesi eru margir og ólíkir og í fagmennsku þeirra og fjölbreytni liggur styrkur Akraness sem skólabæjar.

Hjarta bæjarins slær í skólunum. Þess vegna viljum við ...

 

 • standa vörð um og efla faglega samvinnu milli allra skólastiga.

 • hlúa enn betur að góðu samstarfi grunnskólanna og tónlistarskóla með það að markmiði að vekja athygli á mikilvægi tónlistaruppeldis.

 • hlúa að móðurmáli og íslenskukennslu barna sem eru með annað móðurmál en íslensku.

 • auka áhrif barna og ungmenna á innihald og skipulag eigin náms og frístundastarfs.

 • að börn geti stundað tónlistarnám óháð efnahag.

 • aðstoða ungmenni við að finna sér farveg í námi eða starfi þegar grunnskóla lýkur.

 • berjast fyrir því að FVA verði efldur sem iðn- og tækniskóli á Vesturlandi.

 • styrkja framhaldsfræðslu og starfsemi Símenntunarmiðstöðvar Vesturlands á Akranesi.

 • tryggja öllum börnum frá 18 mánaða aldri leikskólapláss.

 • hækka mótframlag til foreldra vegna vistunar hjá dagforeldrum frá 9 mánaða aldri.

 • búa til skýra aðgerðaráætlun sem snýr að því að standa vörð um framúrskarandi leikskólastarf á Akranesi.

 • bæta starfsumhverfi í leikskólum og minnka áreiti og álag bæði á börn og starfsfólk, með fyrirmynd í tillögum Reykjavíkurborgar um bætt starfsumhverfi á leikskólum.

 • færa afleysingar vegna forfalla í leikskólum í sama horf og það var fyrir hrun.

 • hefja hönnun og undirbúning á nýjum leikskóla með tilliti til ungbarnadeildar með tilheyrandi aðstöðu.

 • styðja þá sem starfa í skólum bæjarins til náms og starfsþróunar.

 • standa vörð um gott innra starf grunn- og leikskóla.

 • skilgreina þarfir grunnskólanna og mæta þeim þörfum.

 • að kerfi bæjarins vinni vel saman við að mæta þörfum barna og fjölskyldna.

 • leggja áherslu á mikilvægi þverfaglegs starfs og nýta breiddina í starfsmannahópnum.

 • að skólar og leikskólar bæjarins vinni í anda heilsueflandi samfélags.

 • skila húsvörðunum inn í skólana.

 • að Akraneskaupstaður móti framtíðarsýn varðandi fjölgun barna og viðbrögð við henni.

 • að Akraneskaupstaður móti skólastefnu fyrir 16-18 ára unglinga.

 • gott aðgengi fyrir alla að öllu skóla- og frístundahúsnæði bæjarins.

#xsAkranes

bottom of page