top of page

Eldri borgarar á Akranesi

Það á að vera gott að eldast á Akranesi. Fólk á að hafa sem mest áhrif á eigin aðstæður og hafa val eins lengi og kostur er um atvinnuþátttöku, viðbótarmenntun, hreyfingu og innihaldsríkar tómstundir. Þegar á reynir þarf fólki að standa til boða öruggur stuðningur og umönnun, allt frá heimaþjónustu til hjúkrunarheimilis.

Aldursvænt samfélag. Þess vegna viljum við …

 

  • að Akranes sé bær fyrir alla – óháð aldri.

  • stuðla að heilsueflingu eldra fólks og tryggja gott aðgengi að íþróttaaðstöðu.

  • að þjónustu- og félagsmiðstöð fyrir eldri borgara verði kláruð á kjörtímabilinu.

  • að eldri borgurum sé gert kleift að búa sem lengst á eigin heimili og fái þann stuðning sem þarf hverju sinni.

  • vinna að uppbyggingu á fjölbreyttum búsetuúrræðum fyrir eldra fólk.

  • tryggja farsælan rekstur Höfða í samvinnu við stjórnendur heimilisins, m.a. með fjölgun hjúkrunarrýma.

  • tryggja möguleika eldri borgara til félagslegrar þátttöku.

  • styrkja heimaþjónustu og heimahjúkrun ásamt endurhæfingar- og dagþjálfunarúrræðum.

  • að Akraneskaupstaður sýni gott fordæmi við að bjóða upp á sveigjanleg starfslok.

#xsAkranes

bottom of page