top of page

Velferð

Lífið getur breyst á svipstundu. Góð heilsa og öruggar aðstæður er ekki eitthvað sem er sjálfgefið. Þess vegna viljum við öll búa í góðu velferðarsamfélagi sem gerir öllum kleift að lifa lífinu af reisn og virðingu.

Skýr velferðarstefna fyrir alla. Þess vegna viljum við ...

 • tryggja áfram fjölbreytta uppbyggingu leiguhúsnæðis, m.a. í samvinnu við leigufélög án hagnaðarsjónarmiða.

 • Þróa samþætta þjónustu í þágu farsældar barna með samvinnu mismunandi sviða í þjónustu kaupstaðarins og öðrum sem koma að velferð barna, svo sem íþróttahreyfingunni.

 • standa myndarlega að byggingu nýrrar samfélagsmiðstöðvar og styðja við faglegt og öflugt starf hennar.

 • efla félagsþjónustuna og tryggja að hún hafi þau úrræði sem hún þarf á að halda til þess að styðja við fjölskyldur, m.a. með snemmtækri íhlutun.

 • hlúa betur að leikvöllum Akraneskaupstaðar og grænum svæðum með það að markmiði að vernda fjölskylduvæn svæði á Akranesi.

 • stefna að opnun skammtímadvalar fyrir fötluð börn, í samvinnu við nágrannasveitarfélög. 

 • auka úrræði til að virkja fólk til frumkvæðis og sjálfshjálpar.

 • gefa einstaklingum sem lengi hafa verið utan vinnumarkaðar atvinnutækifæri í samvinnu við atvinnulífið.

 • stuðla að því að Akraneskaupstaður bjóði upp á fjölbreytt störf fyrir fólk með skerta starfsgetu.

 • efla og styrkja Akranes sem fjölmenningarsamfélag og nýta styrkleika þess, t.d. á sviði menningar og lista.

 • bjóða upp á fjölbreytt búsetuúrræði fyrir fólk með fötlun, m.a. með samstarfi við húsnæðisfélög fatlaðra og byggingu fleiri búsetukjarna.

 • hraða úrbótum í aðgengismálum fólks með skerta hreyfigetu, með áherslu á gatnakerfi, göngustíga og aðgengi að útivistarsvæðum.

 • bæta aðstöðu og aðgengi fyrir fatlaða að öllum íþróttamannvirkjum bæjarins.

 • bæta ferðaþjónustu fatlaðra á þann hátt að hún mæti daglegum þörfum þeirra sem þurfa á þjónustunni að halda.

 • auka þjónustu Bjarnalaugar, m.a. með skipulegri opnun allt árið fyrir fatlaða.

126B4847.jpg
Empty Classroom

Skólar

Lífið getur breyst á svipstundu. Góð heilsa og öruggar aðstæður er ekki eitthvað sem er sjálfgefið. Þess vegna viljum við öll búa í góðu velferðarsamfélagi sem gerir öllum kleift að lifa lífinu af reisn og virðingu.

Skýr velferðarstefna fyrir alla. Þess vegna viljum við ...

 • tryggja áfram fjölbreytta uppbyggingu leiguhúsnæðis, m.a. í samvinnu við leigufélög án hagnaðarsjónarmiða.

 • Þróa samþætta þjónustu í þágu farsældar barna með samvinnu mismunandi sviða í þjónustu kaupstaðarins og öðrum sem koma að velferð barna, svo sem íþróttahreyfingunni.

 • standa myndarlega að byggingu nýrrar samfélagsmiðstöðvar og styðja við faglegt og öflugt starf hennar.

 • efla félagsþjónustuna og tryggja að hún hafi þau úrræði sem hún þarf á að halda til þess að styðja við fjölskyldur, m.a. með snemmtækri íhlutun.

 • hlúa betur að leikvöllum Akraneskaupstaðar og grænum svæðum með það að markmiði að vernda fjölskylduvæn svæði á Akranesi.

 • stefna að opnun skammtímadvalar fyrir fötluð börn, í samvinnu við nágrannasveitarfélög. 

 • auka úrræði til að virkja fólk til frumkvæðis og sjálfshjálpar.

 • gefa einstaklingum sem lengi hafa verið utan vinnumarkaðar atvinnutækifæri í samvinnu við atvinnulífið.

 • stuðla að því að Akraneskaupstaður bjóði upp á fjölbreytt störf fyrir fólk með skerta starfsgetu.

 • efla og styrkja Akranes sem fjölmenningarsamfélag og nýta styrkleika þess, t.d. á sviði menningar og lista.

 • bjóða upp á fjölbreytt búsetuúrræði fyrir fólk með fötlun, m.a. með samstarfi við húsnæðisfélög fatlaðra og byggingu fleiri búsetukjarna.

 • hraða úrbótum í aðgengismálum fólks með skerta hreyfigetu, með áherslu á gatnakerfi, göngustíga og aðgengi að útivistarsvæðum.

 • bæta aðstöðu og aðgengi fyrir fatlaða að öllum íþróttamannvirkjum bæjarins.

 • bæta ferðaþjónustu fatlaðra á þann hátt að hún mæti daglegum þörfum þeirra sem þurfa á þjónustunni að halda.

 • auka þjónustu Bjarnalaugar, m.a. með skipulegri opnun allt árið fyrir fatlaða.

samfylkingin_logohvitt_fb_trans.png
bottom of page